E mafai ona tauofo lau fesoasoani i au uo, aiga ma tagata a o lei tupu, i le tupu ai ma le mae'a ai o faalavelave faafuasei.

Galue tauofo i galuega e puleaina ai faalavelave faafuasei

O le tele o afioaga e maua ai se Civil Defence Centre po o se nofoaga tutotonu mo tagata lautele. E mafai ona faatasitasi tagata i nofoaga nei i le taimi o tupu ai ma le mae'a ai o se faalavelave faafuasei e felagolagomai ai le tasi i le isi.

I le tupu ai o se faalavelave faafuasei, o le a tatala nofoaga tutotonu nei ma e faafoe e tagata mai nofoaga nei ina ia mafai ona faatasitasi tagata e tuuina atu le fesoasoani i o latou tagata i le tupu ai ma le mae'a ai o se faalavelave faafuasei.

E galulue faatasi ma lagolagoina e New Zealand Response Teams pulega tau puipuiga, auaunaga mo faalavelave faafuasei ma isi matagaluega o maua ai galuega e tali atu ai. E tofusia vaipanoa o Niu Sila ma vaega nei.

O lo o faia i le taimi nei galuega a le National Emergency Management Agency e atiae se faiga malosi ma le gafataulimaina o agavaa ma le tomai o tagata o galulue tauofo mo le faatinoga o galuega e puleaina faalavelave faafuasei i totonu o Niu Sila.

Faafesootai le tou Civil Defence Emergency Management Group e te iloa ai auala e mafai ona e galue tauofo ai.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Saili nisi faamatalaga mai le tou Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group.

New Zealand Response Teams (NZ-RT)

O sui o le NZ-RTS o tagata ua aoaoina lelei e muai tali atu i se faalavelave faafuasei. E lagolagoina galuega a le Civil Defence Emergency Management Groups ma tagata i le vaitaimi o tupu ai se faalavelave faafuasei. E galulue faatasi NZ-RT ma auaunaga mo faalavelave faafuasei. E tofusia Niu Sila atoa ma vaega nei.

E tele ma eseese galuega e faatino e NZ-RT i vaitaimi o se faalavelave faafuasei, e aofia ai:

  • lagolagosua i auaunaga mo faalavelave faafuasei
  • fesoasoani i le aveeseina o tagata mai nofoaga ua faaleagaina
  • puleaina o Civil Defence Centres
  • galulue faatasi ma Civil Defence Emergency Management Groups e faafaigofie le faatinoga o galuega e tali atu ai i faalavelave faafuasei.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence New Zealand Response Team logo

Malamalama i galuega e faatino e New Zealand Response Teams ma nofoaga tutotonu i Niu Sila atoa. 

Atiae se faiga malosi ma le gafataulimaina o tomai ma agavaa i auala e galue tauofo ai

O lo o faia i le taimi nei galuega a le National Emergency Management Agency e atiae se faiga malosi ma le gafataulimaina o agavaa ma le tomai o tagata o galulue tauofo mo le faatinoga o galuega e puleaina faalavelave faafuasei i totonu o Niu Sila. O le National Emergency Management Agency, faatasi ai ma le Fire Emergency New Zealand, New Zealand Police, New Zealand Search and Rescue ma le Ministry of Health o matagaluega nei o lo o faatinoa faiga e talafeagai ona faaaogā ma e mafai ona fetuutuunai ina ia gafatia luitau o le a tutupu i le lumanai e tusa ai ma galuega e tali atu ai ma toe faaleleia ai.

New Zealand Search and Rescue

E tele ma eseese faalapotopotoga i Niu Sila e saunia auaunaga e saili ma laveai ai. E galulue faatasi le Land Search & Rescue, Coastguard New Zealand, Amateur Radio Emergency Communications, ma le Surf Life Saving New Zealand i tulaga faafuasei e saili tagata ua leiloloa, tagata ua lē mafai ona maua ma tagata lavevea. 

Ko e laini matutaki ki Fafo
Land Search and Rescue New Zealand Rapa Taiwhenua logo

O le Land Search and Rescue (LandSAR) o se faalapotopotoga aoao e galulue tauofo ai tagata. E saili ma laveai tagata ua leiloloa, tagata ua lē mafai ona maua ma tagata lavevea i soo se vaipanoa o Niu Sila.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Coastguard logo

E saili ma laveai e Coastguard New Zealand tagata mai le sami. E faatinoa polokalame tau aoaoga ma taumafaiga e iloa ai e tagata metotia e saogalemu ai i le fogatai.

Ko e laini matutaki ki Fafo
AREC logo

O le Amateur Radio Emergency Communications (AREC) o se taumafaiga e faamaopoopoina tagata o lo o galulue tauofo ma e faaaogā metotia faapitoa e fesootai ai auā le lagolagoina o taumafaiga e saili ma laveai ai i Niu Sila.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Surf Life Saving New Zealand logo

E saunia e le Surf Life Saving New Zealand auaunaga e laveai tagata ua faigata ona aau ma laveai tagata mai tulaga faafuasei. E saunia foi polokalame mo le saogalemu o tagata lautele i matafaga.

Fire and Emergency New Zealand

O le matafaioi a le Fire and Emergency New Zealand le foia, tali atu ma taofiofi le sasao o le afi.

Avea ma sui e galue tauofo mo le Fire and Emergency New Zealand e fesoasoani i tagata e taofia, sauni, tali atu ma toe faaleleia tulaga na pagatia ai ona o se faalavelave faafuasei.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Avea ma sui e galue tauofo mo le Fire and Emergency New Zealand. O le matafaioi a le Fire and Emergency New Zealand le foia, tali atu ma taofiofi le sasao o le afi.

Volunteering New Zealand

O le Volunteering New Zealand (VNZ) o se sosaiete tutotonu mo tagata e galulue tauofo ma isi faalapotopotoga o fia galulue tauofo.

E mafai e le VNZ ona fesootai oe i isi avanoa e mafai ona galue tauofo ai.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

Galue tauofo mo ou tagata. O le Volunteering New Zealand o se sosaiete tutotonu mo tagata e galulue tauofo ma faalapotopotoga o fia galulue tauofo.